CHI NHÁNH TAZAKO Ở TP.HCM

Địa chỉ: 123/16 Đường Thạnh Xuân 22 Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh

Hotline: 0773.003.003

Email: tazako.vn@gmail.com